Historien

Historien

Høsten 2017 fusjonerte SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning og Allegro Kapitalforvaltning og etablerte SpareBank 1 Kapitalforvaltning. SpareBank 1 Kapitalforvaltning er et helheied datterselskap av SpareBank 1 Markets.

Selskapet, som ble etablert i 1998, har om lag 20 års erfaring med å utarbeide skreddersydde forvaltingsløsninger. Selskapet bistår kunder med utarbeidelse av finansstrategi tilpasset den enkelte kundes behov, og gjennom selskapets metodikk for allokeringsløsninger og en aktiv forvalterutvelgelse bidrar vi med å skape forutsigbarhet i forvaltningen og merverdi til kunde. SpareBank 1 Kapitalforvaltning følger markedet tett og selskapets investeringskomite bidrar til å danne et godt grunnlag for løpende markedstilpasning av våre kunders porteføljer. Investeringskomiteen medlemmer har lang og god erfaring i markedsanalyse og investeringsavdelingens erfaring knyttet til ulike investeringsvalg er godt forankret i investeringskomiteens markedsanalyse.

SpareBank 1 Kapitalforvaltning har lang erfaring med å betjene privatkunder, stiftelser, offentlig sektor og institusjonelle kunder. For større institusjonelle kunder meg eget fagmiljø tilbyr selskapet også porteføljemandat med direkteinvesteringer i både rente- og aksjemarkedet. Selskapets porteføljeforvaltere har lang erfaring og kan vise til gode historiske prestasjoner.

SpareBank 1 Kapitalforvaltning har kontorer i Trondheim, Oslo og Tromsø.