Markedskommentarer desember

Markedskommentarer desember

Bra avslutning på børsåret og rentehevinger

Aksjemarkedet

Det ble en bra avslutning på børsåret etter at verdensindeksen steg 3,7 % i desember (lokal valuta). De markedsurolighetene som omikron forårsaket i slutten av november ble fort glemt. Selv om smittetallene er skyhøye, fokuserer markedet på at viruset ikke forårsaker alvorlig sykdom og at omikron kan være begynnelsen på slutten av pandemien.  Den gode avslutningen i desember var med på å bidra til at 2021 ble ett veldig sterkt år for aksjemarkenene. Mange av børsene har levert over 20 % avkastning og temaene har vært pandemi, vaksiner, nedstenging, gjenåpning, inflasjon, sterke råvarer, økte renter, verdi- versus vekstaksjer, redusert stimuli fra sentralbankene, samt gode resultat fra selskapene. Som så ofte før var USA en av de sterkeste regionene, nok en gang godt hjulpet av de store teknologiselskapene og Tesla.

På den andre siden av skalaen finner vi Kina, som ikke ble med på børsfesten. Reguleringer innenfor bransjer som IT, bolig og utdanning har skapt børsfall for aksjer innen disse sektorene. I tillegg har de strenge tiltakene med nedstenging, samt at man ikke har hatt like sterke stimuli som den vestlige verden, bremset den økonomiske veksten. Oslo Børs steg 23,4 % i 2021. Sterk utvikling på råvarer (oljepris opp 50%) og stigende renter, har gitt gode resultat for selskaper innen olje, materialer og finans, som alle vekter tungt i indeks.

 

Rentemarkedet

Bekymringene for den nye virusvarianten som oppsto i november førte til usikkerhet rundt Norges Banks varslede renteøkning i desember. Norges Bank er imidlertid av den oppfatning at de negative effektene av Omikron ikke vil være langvarige og at rentene er for lave. De hevet styringsrenten til 0,5 %, og signaliserer fire ytterligere rentehevinger innen starten av 2023. I USA annonserer sentralbanken at første av flere renteøkninger er ventet allerede i årets første kvartal, mens Englands sentralbank hevet renten allerede i desember. Også i Eurosonen peker renteforventningene opp, men kun moderat. De norske pengemarkedsrentene målt ved 3 m NIBOR stiger dermed og beveger seg fra 0,83 % til 0,95 %. 2 års swap rente har kommet opp fra 1,40 % til 1,57 %, mens 10 års swap rente stiger fra 1,70 % til 1,90 %. Med økt risikoappetitt og stigende oljepris har NOK styrket seg gjennom måneden; EURNOK beveger seg fra 10,25 til 10,02. USDNOK synker fra 9,05 til 8,81 ved månedsslutt.

Aktiviteten i det norske obligasjonsmarkedet kom naturlig nok mye ned gjennom desember. Kredittpåslagene for fondsobligasjoner med 5 års løpetid økte med omtrent 15 rentepunkter. For ansvarlig lån og seniorlån er endringen i kredittpåslag bare marginalt høyere. Det norske høyrentemarkedet presterte bra i desember, og tok inn igjen økningen vi så i kredittpåslagene i november. Dermed går 2021 inn i historien som et meget godt år for norske investorer i høyrentemarkedet. Dette markedet har på få år oppnådd en god sektor diversifisering, og tiltrekker seg også internasjonale utstedere; noe som er et tegn på styrke og et velfungerende marked. De fleste makroøkonomer venter et bra 2022 makroøkonomisk sett. Dette medfører ventelig få konkurser det kommende året, og dermed positive utsikter også for kredittmarkedene.